Často kladené otázky - O nás, Social networks management, Influencer marketing

Často kladené otázky

FAQ

O nás

Kdo tvoří náš team?

Trueside tvoří parta mladých lidí, kteří mají blízko k moderním technologiím a online marketingu. Skládá se především z account managerů, social networks manažerů, kreativců, grafiků a videomakerů. Každý z týmu díky své specializaci a odbornosti přispívá k tomu, aby agentura Trueside mohla poskytovat komplexní služby a výsledky byly vždy kvalitní, originální a atraktivní pro daný účel.

Jaké služby vám můžeme nabídnout?

Zaměřujeme se na influencer marketing, správu sociálních sítí, tvorbu obsahu, videoprodukci a také fotografické služby.

Proč využívat služeb agentury a neřešit si vše inhouse nebo s pomocí freelancera?

Agentury mají mnoho vhodných a specializovaných lidí, kteří mají tuto práci rádi, jsou kreativní, mají dlouholeté zkušenosti, a proto ji budou dělat skvěle. Když se této činnosti věnuje někdo z firmy, stráví na ni mnohem více času a ve výsledku je to dražší než služby týmu expertů, respektive agentury. Zároveň výsledek bude pravděpodobně velmi neprofesionální, jelikož dotyčný nemá valné či vůbec žádné zkušenosti s touto činností. Ve výsledku také bude dotyčný zanedbávat svoji stávající práci, jelikož na ní bude mít méně času, což není dlouhodobě efektivní a udržitelné.

Čím se lišíme od ostatních kreativních agentur?

Jednou z věcí je osobní a pro klientský přístup, díky kterému dokážeme s klienty velmi efektivně komunikovat a plnit jejich přání a představy. Současně se také velmi efektivně umíme přizpůsobit dynamickému prostředí marketingu a velmi rychle reagovat na novinky, které přicházejí nejen na sociální sítě.

Můžeme pomoct vaší firmě/značce?

Určitě ano! Potřebujete pomoci s propagací výrobku/služby, zviditelnit Vaši značku nebo chcete začít efektivně využívat potenciálu sociálních sítí? Náš tým account a project managerů Vám pomůže najít to správné řešení a postará se o jeho realizaci v souladu s předem jasně nastavenými cíli.

Kolik zaplatíte za naše služby?

Ceny za naše služby nenajdete v rámcovém ceníku, jelikož cenu ovlivňuje mnoho faktorů. U kampaní s využitím influencer marketingu jsou to například: vybraní influenceři, počet zapojených influencerů, obsahové plnění (počet příspěvků v kampani), délka trvání kampaně atd.
U správy sociálních sítí a tvorby obsahu cenu ovlivňují faktory jako např. typ videa/fotky, použitá technika, použitá technologie, počet herců, vybrané lokace atp.
U každého návrhu kampaně nebo zakázky bereme v potaz Vaše individuální přání a potřeby, podle kterých tvoříme flow a cenovou nabídku, která reflektuje to, co jako klient následně obdržíte.

Social networks management

Vyplatí se využívat pro komunikaci značky sociální sítě?

Jsme přesvědčeni, že pokud Vaši zákazníci pro své spotřebitelské chování využívají internet, je pro Vás prezentace na sociálních sítí nezbytná. Hlavním úkolem profilů a kanálů na sociálních sítí je udržovat kontakt s Vašimi dosavadními zákazníky, poskytovat informace o novinkách, zvyšovat brand awareness, tedy povědomí o Vaší značce, a v neposlední řadě získávat nové zákazníky.

Jak často budeme publikovat obsah na vaše sociální sítě?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Vše záleží na nastavené strategii, možnostech, typu a rozsahu spolupráce. Vždy se jedná o konzistentní, a především kvalitní obsah, který má za úkol oslovit jak stávající, tak i nové fanoušky.

Co když nemáte sociální sítě?

Založíme Vám profily na všech pro Vás relevantních sociálních sítích, vymyslíme zajímavou strategii komunikace a následně profily připravíme jak po grafické, tak i po obsahové (textové) stránce.

Influencer marketing

Proč je influencer marketing tak efektivní a proč je potřeba jej mít ve své marketingové komunikaci?

Důvod, proč je influencer marketing tak efektivní a v dnešní době nezbytný, je vysoká míra autentičnosti kombinovaná s osobním doporučením. Lidé snadněji přijímají doporučení na výrobek nebo službu od někoho, koho znají a věří mu. Influencery sleduje velké množství fanoušků, kteří se s nimi na určité úrovni ztotožňují a ke kterým vzhlížejí. S využitím influencer marketingu tak můžeme efektivně oslovit jak mladou generaci, která většinu svého volného času již netráví u televize nebo například čtením, ale právě na sociálních sítích sledováním svých oblíbenců, tak i starší cílovou skupinu, která začíná sociální sítě využívat ve svém každodenním životě čím dál více.

Proč byste měli investovat do influencer marketingu, když si myslíte, že influenceři vytváří videa nekvalitní a obsahově nezajímavá?

V první řadě je potřeba si uvědomit, že ačkoliv má klient poslední slovo při schvalování obsahu k publikování na soc. sítě, jen málokdy je on sám v cílové skupině dané influencera. Míra kvality videí publikovaných influencery je navíc velice subjektivní hodnocení, které vychází z osobních preferencí.

Proč někteří diváci negativně hodnotí některé influencery?

Jak již bylo řečeno výše, každý influencer má svou jedinečnou osobnost a tvorbu, a kvalita influencerova obsahu je tak velice subjektivní názor. Některé negativní ohlasy jsou také produktem závisti nebo například pokřiveným projevem loajality vůči jinému influencerovi. Ve většině případů se vyplatí tyto hatery ignorovat, jelikož se nejedná v žádném případě o konstruktivní kritiku.

Sledují influencery/youtubery pouze děti a mládež?

ždy velmi záleží na vybraném influencerovi, jeho tvorbě a jeho cílové skupině. Věkový průměr u mainstreamových youtuberů je: 13-17 let 25 %; 18-24 let 35 %; 25-34 let 20 % a 35 a výše let 20 %.

Důvod, proč jsou na různých eventech (př. YouTube akce) nejvíce vidět děti a mladí náctiletí je ten, že právě tato cílová skupina má největší potřebu se s influencery potkat, obejmout je nebo např. získat jejich podpis. Starší fanoušci např. okolo dvaceti let a výš, mají tuto potřebu mnohem menší a influencera berou spíše jako zdroj inspirace (móda, životní styl, cestování) a zábavy.

Jsou fanoušci influencera stejní jako influencer?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, záleží na mnoha okolnostech. Lidé influencery sledují pro inspiraci, zábavu nebo aby se něco naučili. Pokud se diváci k videím influencerů pravidelně vracejí, znamená to, že se jim líbí obsah videí nebo image influencera. Naprostá většina diváků však v dnešní době sleduje více než jen jednoho influencera, mnohdy i z odlišných žánrů, takže nelze jednoznačně říct na jaké úrovni se s influencery identifikují.

Záleží také na věku diváků. Obvykle se právě mladší diváci nejvíce ztotožňují s influencerem a snaží se mu co nejvíce přiblížit, a to jak fyzicky (účast na veřejných akcích), tak i názorově. Naopak u diváků nad 20 let je jejich osobní identita většinou více vyvinutá a takovéto ztotožnění s influencerem nebývá tak výrazné.

Jak probíhá reporting aktivit?

Během i po skončení kampaně budete mít přístup do našeho klientského a projektového rozhraní, ve kterém můžete sledovat průběh kampaně v reálném čase. Všechny potřebné statistiky a informace tak máte na jednom místě vždy při ruce. Je pro nás velmi důležité, aby měl klient přehled o průběhu a výsledcích kampaně, proto současně také po ukončení kampaně vytváříme detailní report, v rámci kterého jsou shromážděna veškerá relevantní data a informace o proběhlé kampani, také porovnání s nastavenými cíli a celková analýza úspěšnosti.

Influencer

Influencer je osoba/entita, která má vliv na určitou skupinu lidí

Know-how

Technologické a informační předpoklady a znalosti pro určitou činnost

Message

Zpráva

KPI

Klíčové ukazatele výkonnosti a nastavených cílů v kampani

ROI

Návratnost investice

Content

Obsah

CEO

Generální ředitel

COO

Provozní ředitel

Co-Founder

Spoluzakladatel

Strategic driver

Osoba, která tvaruje strategii a postupy firmy

Idea maker

Vytváří kreativní postupy, a především skvělé nápady

Client’s pal

Klientův partner

Leader of creativity

Vůdčí kreativní osoba

Stickler

Puntičkář

Timing

Načasování

Timeline

Časová osa / Harmonogram

Flow

Průběh

Kreativa

Schopnost vytvářet nové a neotřelé řešení

Reporting

Podávání přehledových informací a analýzy výstupů spolupráce

Follower/S

Sledující, fanoušek

Hater

Odpůrce